Mattequiz

1. Hvis sju menn spiser sju epler på sju dager, hvor lang tid vil det da ta tjue menn å spise tjue epler?

en dag
tre dager
sju dager
fjorten dager
tjue dager

2. Hvor mange ganger større er hundre tonn enn ti gram?

10 000
100 000
1 000 000
10 000 000
100 000 000

3. Hvis fem baller med forskjellig farger er gjemt under hver sin kopp, hva er da sannsynligheten for å gjette riktig på hvor alle ballene ligger?

0.8 %
1.6 %
2.0 %
5.0 %
6.3 %

4. En likesidet trekant og et kvadrat har like stor omkrets. Siden i trekanten er 5 cm lengre enn siden i kvadratet. Hvor lang er siden i trekanten?

15
20
25
40
60

5. En mann ville bestemme antall ørreter i en innsjø. Han fanget og merket 80 ørreter og slapp dem tilbake i innsjøen. Noen uker senere fanget han 60 ørreter. Av dem var 6 merket. Hvor mange ørreter kan vi anta at det er i innsjøen?

100
360
480
600
800

Sitatet

"En statistiker er en som er god med tall, men som mangler personligheten til å bli en revisor"